• Domů
  • Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů


Používáním tohoto webu a odesláním kontaktního formuláře udělujete výslovný souhlas společnost Siemens, s.r.o., IČO: 00268577, se sídlem Siemensova 1, 15500 Praha 13, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 625“ (dále jen „Siemens“), aby v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů (zejm. GDPR) zpracovávala osobní údaje uvedené v mém životopise/ ve vyplněném formuláři.


Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely náboru, výběru a zprostředkování zaměstnání pro Vaši osobu u společnosti Siemens. Siemens bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s výběrovým řízením, nejdéle však po dobu 3 let ode dne jejich poskytnutí, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou vašich osobních údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na hrgdpr.cz@siemens.com.


Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, které bylo prováděno před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce uskutečňuje na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:
•    požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
•    požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
•    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
•    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
•    můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné.

Upozorňujeme, že pokud nám souhlas se zpracováním a správou Vašich osobních údajů neposkytnete, nebudeme Vás moci oslovit s nabídkou zaměstnání. Je na Vašem svobodném uvážení, zda tyto informace chcete přijímat a za tímto účelem osobní údaje poskytnout. 

Použije se, pokud je do procesu náboru zahrnuta třetí strana:
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem (Siemens, s.r.o. se sídlem Siemensova 1, 155 00 Praha 13, Česká republika; Siemens AG se sídlem Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, Germany), osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Goodcall, s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha.

Více informací o zpracování údajů na internetových stránkách společnosti Siemens najdete zde.


Nastavení cookies

Následujícím nastavením můžete upravit jaké soubory cookies se budou používat na této stránce.
Popis k čemu jaké soubory cookies slouží naleznete v tabulce na této stránce.